כתבות
> 10 הכתבים הגדולים של היום
משתמש הצטרף ב: סך הכל הודעות של המשתמש הודעות היום % מכלל ההודעות היום
david when 12-April 13 74 2 100.00%
סך הכל הודעות היום: 2


[ זמן ביצוע: 1.8807 ]   [ 10 שאילתות בשימוש ]   [ מופעלת דחיסת GZIP ]


www.Tribona.co.il